Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Alimenty

Alimenty

Bezwzględnie obowiązujące przepisy o alimentacji, nie stanowią przeszkody do zawarcia umowy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, w formie aktu notarialnego. Warunkiem jest ustalenie przez strony takiej umowy wysokości świadczeń alimentacyjnych odpowiadającej usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego i majątkowym możliwością zobowiązanego. Wiąże się to oczywiście z koniecznością zmiany umowy w miarę zmiany potrzeb i owych możliwości.

Informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego umowy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego:

  • dane osobowe uprawnionego i zobowiązanego: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
  • informacja o dochodach i ich źródle dotycząca uprawnionego i zobowiązanego;
  • wysokość świadczenia;
  • terminy zapłaty kolejnych rat.