Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Linki

Notariusze

Krajowa Rada Notarialna – www.krn.org.pl

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie – www.izbanotarialna.szczecin.pl

Rejestry i bazy

Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP – isap.sejm.gov.pl

Centralna Baza Ksiąg Wieczystych – ekw.ms.gov.pl
Elektroniczny KRS – ems.ms.gov.pl

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia – www.rejestry.net.pl 
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego – orzeczenia.nsa.gov.pl/ 

Administracja państwowa 

Ministerstwo Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl 

Zagadnienia międzynarodowe 

Apostille (MSZ) – www.msz.gov.pl/…/apostille/

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (MSW) – www.msw.gov.pl/…

Europejski portal e-sprawiedliwość – e-justice.europa.eu