Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Taksa notarialna

Za dokonanie czynności notarialnych, Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, które nie może być wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności, wskazane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie notariusza zwiększa się o należny podatek od towarów i usług, obecnie o stawce 23%.
Wynagrodzenie może być zwiększone w przypadku dokonania czynności notarialnej poza kancelarią notarialną i wynosi w porze dziennej 50 złotych, a w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy 100 złotych – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Rachunek bankowy kancelarii:

50  1020  5558  1111  1280  7370  0091